Aukce družstevního bytu 2+kk 43 m2, Teplice, Trnovany

900 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení a popis předmětu aukce:
Členská práva a povinnosti (členský družstevní podíl) v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo „Mír“ Teplice, se sídlem Gagarinova 1558, 415 01 Teplice, IČO: 00035351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn.
DrXXVI 297 (dále jen „Bytové družstvo), ke kterému se váže právo užívat Družstevní byt č. 122 o velikost 0+2 nacházejícího ve v 2. podlaží domu č.p. 1835 na adrese Teplice – Trnovany, Scheinerova. K předmětnému bytu se váže nesplacená anuita 12 218,24 Kč.
Byt se nachází v domě č.p. 1835 na pozemku parc. č. 1663/27 zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice-Trnovany na LV č. 7147 pro katastrální území Teplice-Trnovany, obec Teplice, okres Teplice,
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Předmětem aukce jsou členská práva a povinnosti (členský družstevní podíl) v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo „Mír“ Teplice, ke kterému se váže právo užívat byt č. 122, č.p. 1835, Teplice-Trnovany.
Byt se nachází v návaznosti na centrum obce, ul. Scheinerova. Příjezd je ze zpevněné obecní komunikace a veřejného prostranství. V okolí se nachází další bytové domy, v obci je kompletní občanská vybavenost s dobrou dopravní dostupností.
Pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří se stavbou bytového domu. V místě je možnost napojení na el. síť, vodu, kanalizaci a plyn. Pozemek je rovinatý. Bytový dům je po revitalizaci. Ze společných prostor domu je k dispozici kolárna, prádelna, sklad.
Ocenění předmětu aukce znalcem bylo provedeno bez umožnění přístupu do bytu dlužníkem, a tedy zpracováno na základě dostupných informací k 18.2.2021. Dle znaleckého posudku č. 2971/7/2021 se byt předpokládá v původním stavu bez výrazné rekonstrukce a úprav, s původním bytovým jádrem ve stáří z roku 1970 s jednoduchou údržbou a pouze novými okny.  
Byt č. 122 je umístěn v 2. podlaží osmi-podlažního bytového domu č.p. 1835 a řešen jako 0+2 o celkové výměře 42,74 m2.
Byt se dispozičně skládá z chodby, koupelny, WC, kuchyňského koutu, 2 x pokoj. Předpokládá se, že k bytu náleží sklepní kóje. Podlahy jsou betonové. V koupelně je k dispozici vana a umyvadlo, WC. Okna jsou plastová, dveře dřevěné vstupní, vnitřní dřevěné. Stáří bytového domu je z roku 1975. Bytový dům je po revitalizaci. Vytápění a ohřev vody je řešeno dálkovým vytápěním. Jádro je původní umakartové. Bytový dům je v dobrém technickém stavu. Byt se předpokládá v původním stavu bez zásadních rekonstrukcí a úprav s předpokladem rekonstrukce a celkové modernizace.
V sdělení dlužníka insolvenčnímu soudu ze dne 4.2.2024 (uveřejněno dne 6.2.2024 v insolvenčním rejstříku k sp. zn. KSUL 70 INS 14870/2020 B-54) je uvedeno, že byt byl celkově rekonstruován a to tak, že má nové podlahy (dlažba v koupelně a WC, lamino v obýváku, lina napodobující dlažbu a dřevo v předsíni a ložnici), nové všechny vnitřní dveře, čalouněné vstupní dveře, nové rozvody elektřiny i vody, rekonstruovanou koupelnu a WC, na míru zhotovenou kuchyňskou linku (nebyla žádná kuchyňská linka).
Faktické vady: není znám skutečný stav bytu, byt zřejmě užívá dlužník se svojí rodinou.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: byt zřejmě užívá dlužník se svojí rodinou
S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
•    Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu aukce se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání – nabídl nejvyšší kupní cenu za předmět aukce.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 3 dnů ode dne konání aukce. Marné uplynutí této lhůty se považuje za akceptaci nabídky Vítěze aukce Navrhovatelem.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 3 dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na předmět aukce, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Předmětné smlouvy v poslední den lhůty pro její uzavření, a to 16.4.2024 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě 7 dnů od provedení aukce na účet majetkové podstaty č. účtu 234824571/ 0600.
Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000001/24
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 9. 04. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 900 000 Kč
Tržní cena 600 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce se neorganizují. Individuálně je možné si domluvit prohlídku s dlužníkem. Kontakt: ID datové schránky: zbq7jvq.
Místo prohlídky je na adrese: Scheinerova 1835, 415 01 Teplice - Trnovany, GPS: 50.6554183N, 13.8394794E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/dezelovoro.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
900 000 Kč
Výtěžek dražby
600 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.