Aukce bytu 1+kk 36 m2 u metra, Praha 5 - Stodůlky

2 150 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení a podpis předmětu aukce: • družstevní podíl v družstvu Bytové družstvo domu Vlachova 1507, Praha 13, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Vlachova 1507/16, IČO: 256 68 544 • nájem družstevního bytu č. 16, o velikosti 1+kk nacházející se v 6. NP domu č.p. 1507/16 na adrese Praha 5, Stodůlky, Vlachova (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Jedná se o družstevní podíl, který je spojen s nájmem družstevního bytu č. 16, I. kategorie, o velikosti 1+kk 36 m2. Byt se sestává z pokoje s kuchyňským koutem, předsíně, WC, koupelny, komory, sklepa, nacházející se v 6. NP domu č.p. 1507/16 na adrese Praha 5, Stodůlky, Vlachova (dále jen „Byt“). Byt č. 16 se nachází v domě č.p. 1507, který je součástí pozemku parc. č. 162/47, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 2130 pro katastrální území Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha. K předmětnému členskému podílu se neváže žádná nesplacená anuita. Byt je v původním udržovaném stavu odpovídajícímu stáří, bytové jádro je umakartové, ústřední topení a stoupací vedení je osazeno měřidly, dům je zateplený. Na předmětu aukce neváznou žádná práva a omezení. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Cenu dosaženou v aukci je vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Dohody o převodu družstevního podílu a na náklady vítěze aukce. Neuzavře-li vítěz aukce ve lhůtě patnácti dnů ode dne ukončení aukce s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu ve znění, které je přílohou této aukční vyhlášky, považuje se takové jednání vítěze aukce jako zpětvzetí nabídky na odkup předmětu aukce a (i) organizátor aukce má nárok vůči vítězi aukce na úhradu paušálních nákladů spojených s organizováním aukce ve výši 50 000 Kč včetně DPH, které je organizátor aukce oprávněn započíst oproti složené aukční jistotě. V případě, že bude upuštěno od konání aukce, vyrozumí o tom organizátor všechny účastníky aukce. V takovém případě nemají organizátor aukce ani účastníci aukce žádný nárok na náhradu nákladů spojených s organizováním aukce
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000039 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 04. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 2 150 000 Kč
Tržní cena 2 400 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 29. 3. 2017 od 17:00 do 17:30
2. termín 5. 4. 2017 od 17:00 do 17:30
3. termín 12. 4. 2017 od 17:00 do 17:30
4. termín 20. 4. 2017 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky se stanovuje na místě, kde se předmět aukce nachází, tedy na adrese: Vlachova č.p. 1507/16 155 00 Praha 5 – Stodůlky. GPS: (50.0479639N, 14.3089817E).
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 150 000 Kč
Výtěžek dražby
2 400 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.